Použití flexibilních odsávacích ramen

Použití flexibilních odsávacích ramen

Použití flexibilních odsávacích ramen

6282

Používání flexibilních odsávacích ramen je skvělou metodou odstranění nebezpečných výparů a prachu při práci na malých nebo středně velkých obrobcích. Tato ramena mohou být umístěna v blízkosti pracovního prostoru k zachycení toxických výparů, prachových částic a zbytků roztaveného kovu přímo u zdroje jejich vzniku. Zachytávání nečistot na zdroji také brání tomu, aby se znečištění šířilo do zbylého prostoru pracoviště. Nejen stroje a zařízení, ale i výrobky a kancelářské prostory tak zůstávají čistší.

Odsávací ramena jsou dostupná v různých velikostech a lze je připevnit na zdi, sloupy, kolejnice nebo na prodlužovací výložníky, která zajistí jejich maximální možný dosah v jakékoliv situaci. Možnosti těchto systémů jsou téměř neomezené.

Správné používání odsávacího ramene určuje jeho efektivnost. Aby bylo možné nasávat výpary a prach do odsávací hubice, musí být rameno umístěno v těsné blízkosti pracovní oblasti a nad zdrojem vzniku znečištění. Pokud je nucen svářeč změnit pracovní pozici, je nanejvýš důležité aby bylo odsávací rameno posunuto taktéž.

Pokud se pracovní pozice mění často, může se zpočátku zdát přemisťování odsávacího zařízení nepohodlné. Protože jsou však flexibilní odsávací ramena opatřena podpůrnými mechanismy, je jejich pohyb i díky velkým držadlům snadný, hladký a pohodlný.


Doporučení pro používání flexibilních odsávacích ramen

Pro dosažení nejlepších výsledků je nezbytné, aby všichni pracovníci byli obeznámeni s několika následujícími postupy:

 - Umístěte hubici odsávacího ramene přímo nad pracovní plochu

 - Přibližte hubici co nejblíže k pracovnímu prostoru

 - Při každé změně pracovní pozice změňte polohu i odsávacího ramene

 - Ujistěte se, že se nenacházíte mezi odsávací hubicí a zdrojem dýmu či prachu

 - Vizuálně zkontrolujte, zda hubice zachycuje a odvádí maximální možné množství výparů a prachu

Další důležité okolnosti:

 - Ujistěte se, že je odsávací systém řádně udržován a čištěn

 - Pokud jsou výpary a prach mimořádně nebezpečné, použijte dodatečnou ochranu dýchacích cestInformovanost je rovněž velice důležitá

Zatímco většina zaměstnanců pracujících v kovoprůmyslu si je vědoma bezprostředních rizik, jako jsou podráždění očí či popáleniny, dlouhodobá zdravotní rizika plynů ze svařování a kovového prachu jsou často přehlížena. Je proto velmi důležité zajistit, aby svářeči i ostatní zaměstnanci v jejich bezprostředním okolí byli seznámeni s nezbytností odsávacího zařízení a ochranného vybavení. Pokud pracovníci skutečně pochopí nejen důležitost těchto systémů, ale seznámí se i s jednoduchostí jejich používání, účinnost odsávacích ramen se výrazně zvýší. Bezpečnější a čistší pracovní prostředí také pravděpodobně sníží nepřítomnost pracovníků způsobenou nemocemi. Díky bezpečným a zdravým pracovním podmínkám se zaměstnanci v práci cítí lépe a jsou výkonnější.Videonávod použití odsávacího ramene naleznete na YouTube.